Trang chủ  |  RSS  |  Đăng nhập  | 
"Thiết thực - Tinh gọn - Hiệu quả" Call: (+84.28) 3848-99-75
Tính khấu hao “từ ngày” và phân bổ khấu hao “theo ngày” trong Kế toán 1A 22/05/2010

Khi đưa một tài sản cố định vào sử dụng và trích khấu hao, thì việc tính khấu hao tháng đầu tiên theo nguyên tắc tròn tháng, hay tính khấu hao chi tiết theo từng ngày, tính từ ngày biên bản là một trong 2 lựa chọn của kế toán.
Chức năng kế toán tài sản cố định của Kế toán 1A hỗ trợ cả 2 cách tính khấu hao cho tháng đầu tiên: từ ngày biên bản (tính chi tiết tới ngày) và từ kỳ biên bản (tính tròn tháng). 

Bên cạnh đó, thì việc tính phân bổ số khấu hao của các tài sản cho các đối tượng nhận chi phí khấu hao trong kỳ theo số ngày thực tế sử dụng cũng được thực hiện rất dễ dàng trong Kế toán 1A ngay trên màn hình Bảng tính và phân bổ khấu hao. 

Tính khấu hao từ ngày bắt đầu sử dụng

Khi lựa chọn tính khấu hao tháng đầu tiên từ ngày bắt đầu sử dụng, thì trên biên bản ghi tăng TSCĐ cần chọn Ngày biên bản là ngày bắt đầu sử dụng và tính khấu hao, đồng thời chọn ô Áp dụng là “Từ ngày biên bản”. Phần mềm sẽ tự động tính số khấu hao phải trích tháng đầu tiên theo tỷ lệ số ngày còn lại trong tháng (tính từ ngày biên bản tới cuối tháng)

Ví dụ máy xúc Kobel đưa vào sử dụng và trích khấu hao từ ngày 20/01/2009, thì cần lập Biên bản ghi tăng TSCĐ như sau, với Ngày biên bản là 20/01/2009 và phương án Áp dụng biên bản “Từ ngày biên bản”. Thời hạn sử dụng của tài sản là 15 năm (180 tháng)

 

Như vậy, khi xem trên Bảng tính khấu hao, thì số khấu hao phải trích tháng 01/2009 của tài sản sẽ là 16.047.027 đ, trong khi mức trích khấu hao bình quân tháng là 41.436.736 đ.

Phân bổ khấu hao theo số ngày thực tế sử dụng

Để phân bổ khấu hao theo số ngày thực tế sử dụng trong tháng, thì người dùng chỉ cần nhập vào số ngày thực tế sử dụng tài sản của mỗi đối tượng nhận chi phí, và phần mềm tự động tính và phân bổ số khấu hao trích trong tháng cho các đối tượng này.
Ví dụ Máy xúc Kobel (từ ví dụ trên), bắt đầu sử dụng từ ngày 20/01. Trong tháng 1, máy xúc làm việc 7 ngày tại công trình A, sau đó 4 ngày còn lại trong tháng thì được điều chuyển sang làm việc tại công trình B.
Để phân bổ số khấu hao tháng 01/2009 cho 2 công trình như ví dụ nêu trên, thì trên Bảng tính và phân bổ khấu hao tháng 01/2009, chỉ cần nhấp đúp chuột vào tên tài sản, để mở màn hình chi tiết trích khấu hao trong kỳ. Tại đây, bạn thêm các bút toán phân bổ khấu hao với Hệ số phận bổ được nhập vào chính là số ngày thực tế làm việc tại mỗi cộng trình


 

Bài viết liên quan

Khách hàng tiêu biểu - 28/04/2010
Minh Trí khai trương nhà máy may mới ở tp Vinh

Ngày 10/10/2013, tại thành phố Vinh, đối tác quan trọng và thân thiết của TTSOFT là công ty Minh Trí đã khai trương nhà máy thứ ba của mình.  Xin chúc mừng các bạn Minh Trí!

xem thêm

Một cách nhìn về quản lý

Ngành Dệt may có ba triệu công nhân. Đầu tư ban đầu cho mỗi công nhân khoảng 2000 USD. Tăng năng suất lao động lên chỉ cần 30% giúp toàn ngành tăng doanh số lên vài tỷ USD/năm trong khi không phải bỏ ra hai tỷ USD tiền đầu tư ban đầu. Đa số các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh hiệu quả vào một lúc nào đó ...

xem thêm

Hướng tới ông “Thượng Đế”

Hỏi để thấy bản chất Trong quản trị, trong công việc hàng ngày, ít khi chúng ta hỏi “làm cái này để làm gì”. Đa phần chúng ta làm theo thói quen. Ai đó đã làm như thế, nay chúng ta làm như thế. Trong quá khứ chúng ta đã làm như thế (và thành công), nay chúng ta vẫn làm như thế (chưa chắc là cần thiết). Một ví ...

xem thêm

Nguyên tắc ứng xử tại công ty Khang Vĩnh Phong Phú

“Mình thế nào thì người khác cũng vậy” .

xem thêm

Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT

Thường được biết tới với cái tên “Lean Manufacturing” hay “Toyota Production System”, chiến lược “Quản trị tinh gọn” là một mô hình, cách thức hoặc một phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả. 

xem thêm

Thấy rồi, có dám dọn không?

 “Nhờ ứng dụng hệ thống CNTT mà năng suất tăng lên 25% chỉ trong vòng ba ngày… “ -  thực tế triển khai LEAN tại nhà máy may Khang Vĩnh Phong Phú

xem thêm

Hệ thống quản lý phòng khám đa khoa - Hemas
26/06/2014
Minh Trí khai trương nhà máy may mới ở tp Vinh
13/10/2013
Luồng quản lý Nguyên Phụ Liệu
25/12/2012
Luồng quản lý Kế hoạch và Điều độ Sản xuất
25/12/2012
Phần mềm loại nào, cho ai? 28/05/2010
Sewman – Nâng cấp tính năng nhập sản phẩm cho đơn hàng 21/10/2010
Sewman – Nâng cấp tính năng phát sinh NPL 23/10/2010
Một cách nhìn về quản lý 31/10/2011
Thấy rồi, có dám dọn không? 15/06/2011
Firebird 2.5 - nổi bật với khả năng kiểm soát giao dịch và hiệu năng cao. 04/10/2010
Hệ quản trị CSDL Firebird : Phiên bản mới 2.5 – 4/10/2010 01/10/2010
Support Wikipedia