Trang chủ  |  RSS  |  Đăng nhập  | 
"Thiết thực - Tinh gọn - Hiệu quả" Call: (+84.28) 3848-99-75
SBM: Quản lý hợp đồng bán hàng 10/05/2013

Bán hàng theo hợp đồng là mô hình phổ biến ở nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực cung cấp và lắp đặt thiết bị, tư vấn đào tạo, khảo sát- thiết kế, xây lắp, giải pháp phần mềm, kinh doanh BĐS… Quản lý tốt các hợp đồng với khách hàng sẽ cho phép doanh nghiệp theo dõi được kế hoạch tiến độ, dự trù chi phí cũng như kế hoạch thu tiền trong từng kỳ. 

SBM hỗ trợ quản lý các nhóm hợp đồng sau:
  • Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị
  • Hợp đồng tư vấn-đào tạo, khảo sát-thiết kế, tư vấn quản lý, chuyển giao công nghệ
  • Hợp đồng bảo trì máy móc thiết bị
  • Hợp đồng bán BĐS
  • Hợp đồng dịch vụ thường xuyên: dịch vụ kế toán, tư vấn pháp luật ..
Từng hợp đồng sẽ được nhập vào phần mềm với đầy đủ các thông tin như Giá trị hợp đồng, Ngày ký, Nhóm hợp đồng, Nội dung và Ghi chú chi tiết về các điều khoản hợp đồng.
Phần Tiến độ của hợp đồng giúp theo dõi kế hoạch tiến độ và các mốc thời gian như ngày khởi công, hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán hợp đồng. Lịch thanh toán của hợp đồng giúp theo dõi các đợt thanh toán theo điều khoản hợp đồng.
 
Theo dõi các hợp đồng đến hạn phải thu
Chức năng Hợp đồng đến hạn thanh toán hiển thị các hợp đồng có đợt thanh toán đến hạn trong kỳ để theo dõi và đôn đốc công việc thu tiền. Tại đây, người dùng có thể chọn hợp đồng và bấm nút lập Yêu cầu thu, sau đó in và gửi Thông báo về đợt thanh toán cho khách hàng.
 
Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng
Màn hình quản lý hợp đồng giúp người dùng luôn theo dõi được tiến độ thực hiện các hợp đồng với dữ liệu được tự động cập nhật từ các nghiệp vụ kế toán – tài chính. 
cột Giá trị t/h A-B: giá trị đã thực hiện theo các biên bản nghiệm thu A-B
cột Giá trị thực hiện HĐ: giá trị đã thực hiện, đã xuất hóa đơn và hạch toán
cột Thanh toán:         Số tiền khách hàng đã thanh toán
 

 

Người gửi : Email :
Tiêu đề :
Câu hỏi :
Mã xác nhận :

Bài viết liên quan

Minh Trí khai trương nhà máy may mới ở tp Vinh

Ngày 10/10/2013, tại thành phố Vinh, đối tác quan trọng và thân thiết của TTSOFT là công ty Minh Trí đã khai trương nhà máy thứ ba của mình.  Xin chúc mừng các bạn Minh Trí!

xem thêm

Một cách nhìn về quản lý

Ngành Dệt may có ba triệu công nhân. Đầu tư ban đầu cho mỗi công nhân khoảng 2000 USD. Tăng năng suất lao động lên chỉ cần 30% giúp toàn ngành tăng doanh số lên vài tỷ USD/năm trong khi không phải bỏ ra hai tỷ USD tiền đầu tư ban đầu. Đa số các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh hiệu quả vào một lúc nào đó ...

xem thêm

Hướng tới ông “Thượng Đế”

Hỏi để thấy bản chất Trong quản trị, trong công việc hàng ngày, ít khi chúng ta hỏi “làm cái này để làm gì”. Đa phần chúng ta làm theo thói quen. Ai đó đã làm như thế, nay chúng ta làm như thế. Trong quá khứ chúng ta đã làm như thế (và thành công), nay chúng ta vẫn làm như thế (chưa chắc là cần thiết). Một ví ...

xem thêm

Nguyên tắc ứng xử tại công ty Khang Vĩnh Phong Phú

“Mình thế nào thì người khác cũng vậy” .

xem thêm

Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT

Thường được biết tới với cái tên “Lean Manufacturing” hay “Toyota Production System”, chiến lược “Quản trị tinh gọn” là một mô hình, cách thức hoặc một phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả. 

xem thêm

Thấy rồi, có dám dọn không?

 “Nhờ ứng dụng hệ thống CNTT mà năng suất tăng lên 25% chỉ trong vòng ba ngày… “ -  thực tế triển khai LEAN tại nhà máy may Khang Vĩnh Phong Phú

xem thêm

Hệ thống quản lý phòng khám đa khoa - Hemas
26/06/2014
Minh Trí khai trương nhà máy may mới ở tp Vinh
13/10/2013
Luồng quản lý Nguyên Phụ Liệu
25/12/2012
Luồng quản lý Kế hoạch và Điều độ Sản xuất
25/12/2012
Phần mềm loại nào, cho ai? 28/05/2010
Sewman – Nâng cấp tính năng nhập sản phẩm cho đơn hàng 21/10/2010
Sewman – Nâng cấp tính năng phát sinh NPL 23/10/2010
Một cách nhìn về quản lý 31/10/2011
Thấy rồi, có dám dọn không? 15/06/2011
Firebird 2.5 - nổi bật với khả năng kiểm soát giao dịch và hiệu năng cao. 04/10/2010
Hệ quản trị CSDL Firebird : Phiên bản mới 2.5 – 4/10/2010 01/10/2010
Support Wikipedia