Giới thiệuBackupTÍNH NĂNG

Quản lý hệ thống nhà máy

Sewman có máy chủ CSDL online, kết nối nhiều nhà máy, văn phòng nghiệp vụ từ các địa điểm khác nhau.

Quản lý hệ thống nhà máy
 

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75