TTSOFTBackupTÍNH NĂNG

Tính năng Sewman

 

SMT

Quản lý Đơn hàng & Tính giá

Quản lý đơn hàng FOB/ODM/OBM. Tính giá chi tiết, cụ thể. Quy trình chuyên nghiệp với TNA Calendar.
SMS

Quản lý Kế hoạch sản xuất

Lập kế hoạch sớm, chi tiết đến từng chuyền. Chuẩn bị sản xuất kỹ càng, kiểm soát tiến độ từng giờ  để luôn hoàn thành kế hoạch.
SMM

Quản lý Nguyên phụ liệu

Luôn biết nguyên phụ liệu nào dùng cho PO nào, đã mua chưa, tồn ở kho nào. Cân đối nhanh, chính xác. Mua vừa đủ, về đúng lúc cần cho sản xuất
SMB

Quản lý Cắt và BTP

Quản lý được tiến độ cắt hằng ngày, tránh cắt sai, cắt không đồng bộ.  BTP từ bàn cắt được kiểm soát chặt chẽ bằng mã vạch.
SCANNER

Điều độ sản xuất tại chuyền may

Hệ thống thiết bị chuyên dụng của Sewman giúp công nhân theo dõi tiến độ, khắc phục nhanh sự cố, giảm lãng phí và tăng năng suất chuyền
SMS-QC

Quản lý chất lượng

Ghi các biên bản kiểm chất lượng, đánh giá các chỉ tiêu, luôn biết rõ thực trạng chất lượng trong sản xuất.
SME

Quản lý Thiết bị

Cân đối sớm năng lực thiết bị để chuẩn bị đủ máy cho sản xuất. Bảo dưỡng tốt để không có máy hỏng trong chuyền
SMH

Quản lý Nhân sự và Tiền lương

Khai thác hiệu quả nguồn lực lớn nhất của sản xuất trên nền tảng văn hóa cùng làm và thông tin minh bạch, kịp thời
SEWMAN

Quản lý hệ thống nhà máy

Kết nối online, quản lý tập trung, điều phối hoạt động sản xuất tất cả nhà máy trong hệ thống

Sewman On Mobile

Theo dõi toàn bộ hoạt động sản xuất, phê duyệt các công việc quan trọng ngay trên smart phone với bộ ứng dụng Sewman On Mobile
 
Các chuyền may đều theo kế hoạch (theo màu của Style)
các chuyền may theo đúng kế hoạch và có mức lương năng suất đạt năng lực của tổ
Đơn hàng 1148 đang làm ở Tổ 18 có mức năng suất (Salary level) là 5
Đơn hàng 1459 có mức lương năng suất cao
Lãng phí cũng được thấy - cơ hội để thêm hiệu quả.
lãng phí thấy được ngay

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75