Giới thiệuBackupTÍNH NĂNG

Quản lý Thiết bị

Cân đối sớm năng lực thiết bị để chuẩn bị đủ máy cho sản xuất. Bảo dưỡng tốt để không có máy hỏng trong chuyền.

  • Quản lý chi tiết tất cả máy móc, thiết bị, gá cữ theo chủng loại, model.
  • Máy móc thiết bị được quản lý bằng mã vạch.
  • Kế hoạch bảo dưỡng tự động.
  • Hồ sơ bảo dưỡng được số hóa (không còn sổ theo dõi bảo dưỡng treo ở máy).
  • Quản lý được vị trí thiết bị trong nhà máy.
Quản lý thiết bị

Kết quả đạt được

  • Chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, ke cữ trước khi vào chuyền.
  • Bảo dưỡng đúng kế hoạch để hạn chế tối đa máy hỏng trong khi sản xuất.
  • Theo dõi từng lần hỏng máy, thời gian dừng chuyền, thời gian khắc phục sự cố. Nhìn thấy lãng phí để tìm cách loại bỏ.

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75