TTSOFTBackupTÍNH NĂNG

Quản lý Chất lượng

Ghi các biên bản kiểm chất lượng, đánh giá các chỉ tiêu, luôn biết rõ thực trạng chất lượng trong sản xuất.

  • Ghi nhận biên bản kiểm chất lượng vải, phụ liệu
  • Phiếu báo lỗi Nguyên Phụ liệu
  • Ghi nhận biên bản kiểm chất lượng cuối chuyền.
  • Tính điểm chất lượng cho chuyền theo hệ thống đánh giá chất lượng của nhà máy
  • Điểm chất lượng của từng chuyền được cập nhật từng giờ và hiển thị ngay tại chuyền để công nhân được biết
quan-ly-chat-luong

Lợi ích

  • Theo dõi được tình trạng chất lượng cung ứng. Có thể cho điểm đánh giá cho mỗi PO mua NPL. 
  • Áp dụng được hệ thống dánh giá tình trạng chất lượng thực tế tại chuyền của nhà máy.
  • Công nhân luôn biết tình trạng chất lượng của chuyền mình đang làm.

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75