Giới thiệuBackupTÍNH NĂNG

Hệ thống điều độ sản xuất tại chuyền may

Lập kế hoạch sản xuất tốt chỉ có hiệu quả khi các chuyền may đều đạt năng suất và tiến độ kế hoạch. Hệ thống điều độ sản xuất tại chuyền của Sewman sẽ giúp đạt được mục tiêu đó, bằng cách giám sát liên tục đầu vào BTP, Phụ liệu, đầu ra sản lượng. Có màn hình hiển thị năng suất, tiến độ ngay tại chuyền để công nhân thấy mình đang ở mức năng suất nào, sau đó là công cụ để chính công nhân chủ động nhận biết và phát thông báo điều độ, yêu cầu xử lý nhanh các sự cố làm giảm năng suất chuyền. Sẽ không còn lãng phí vì phải dừng chuyền do thiếu đồng bộ.

dieu-do-san-xuat-tai-chuyen-may

Kết quả đạt được

  • Ghi nhận sản lượng từng chiếc một theo thời gian thực, tính được năng suất và tiến độ từng giờ.
  • Hiển thị tức thời năng suất và tiến độ tại chuyền - để công nhân luôn biết được mình đang ở mức năng suất nào.
  • Công nhân tự điều độ chuyền, tự phát thông báo, yêu cầu hỗ trợ ngay từ trong chuyền với hệ thống thông tin điều độ chuyền bằng mã vạch.
  • Không cần tổ trưởng.
  • Ghi nhận các sự cố sản xuất trong chuyền, thống kê số lần, thời gian xử lý sự cố, thấy được các lãng phí trong sản xuất.
  • Thấy được lãng phí và loại bỏ....

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75