Giới thiệuBackupTÍNH NĂNG

Quản lý Nguyên Phụ liệu

NPL được quản lý theo từng PO, luôn biết từng mã NPL của PO đã đặt mua chưa, ngày nào về kho, đang tồn ở kho nào. Toàn bộ luồng nghiệp vụ cung ứng từ Cân đối nhu cầu-tồn kho-Lập Đơn hàng mua, Duyệt mua, Theo dõi nhà cung cấp giao hàng đến Giám sát nhập kho, kiểm chất lượng... được hỗ trợ chuyên nghiệp bởi Sewman, giúp các nhân viên mua hàng dễ dàng hoàn thành các tác vụ hằng ngày, đảm bảo cung ứng NPL đủ, đúng, kịp thời cho sản xuất.

Quản lý đơn hàng TNA

Kết quả đạt được

  • Cân đối được nhu cầu NPL rất sớm, chỉ trong vòng một hai ngày kể từ khi có thông tin từ phía kỹ thuât, hoặc khách hàng.
  • Quản lý hiệu quả tồn kho NPL, không phải đi mua vì không rõ là tồn bao nhiêu trong kho.
  • Cấp phát NPL chính xác, giảm thất thoát, lãng phí NPL.
  • Mua NPL với tỷ lệ hao hụt ít đi từ 1-2 %, giảm đáng kể chi phí ( nhất là với các đơn hàng FOB).
  • Thấy sớm số lượng và vị trí tồn nguyên liệu, để kịp thời quyết định tăng số lượng sản xuất, tăng doanh thu cho từng đơn hàng cụ thể, tránh lãng phí nguyên liệu đã có.
  • Giảm đáng kể công sức, thời gian cho bộ phận nhập xuất NPL thông qua tự động hóa quá trình lưu chuyển thông tin.
  • Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về ngày có NPL, giúp bộ phận kế hoạch và điều độ đưa hàng vào chuyền được chính xác và kịp thời, tăng năng suất chung cho doanh nghiệp.
  • Toàn bộ thông tin về lưu chuyển NPL cho từng PO, Style được chia sẻ tới tất cả các phòng ban liên quan ngay từ khi chúng xuất hiện trong hệ thống.
  • Ứng dụng tốt luồng chức năng này, rất khó có thể thiếu gì đó khi đã đưa hàng vào sản xuất.

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75