Trang chủ  |  RSS  |  Đăng nhập  | 
"Thiết thực - Tinh gọn - Hiệu quả" Call: (+84.28) 3848-99-75
Luồng quản lý Nguyên Phụ Liệu 25/12/2012

Ngay từ khi có đủ thông tin về Style #, doanh nghiệp đã phải có kế hoạch đặt mua vải và phụ liệu. Sau khi có thông tin chi tiết hơn về cỡ, màu , định mức, thì cần tính tổng tiêu hao, để cân đối nhu cầu và quyết định sẽ mua bao nhiêu, bao nhiêu sẽ dùng NPL tồn kho.

Sau đó là tính toán tiêu hao NPL cho từng lệnh sản xuất, riêng rẽ, hoặc tổng hợp cho Cắt, May, Thêu-In, Hoàn thiện… Cuối cùng là luôn biết NPL loại nào, dùng cho PO, Style nào, đang tồn ở kho nào, bao nhiêu.
Đây là một trong những luồng công việc lắt nhắt, phức tạp nhất trong một doanh nghiệp may, và thường được ưu tiên tin học hóa đầu tiên với Sewman.

Hiệu quả
Ứng dụng mô hình này với Sewman, giúp doanh nghiệp:
- Cân đối được nhu cầu NPL rất sớm, chỉ trong vòng một hai ngày kể từ khi có thông tin từ phía kỹ thuât, hoặc khách hàng.
- Quản lý hiệu quả tồn kho NPL, không phải đi mua vì không rõ là tồn bao nhiêu trong kho.
- Cấp phát NPL chính xác, giảm thất thoát, lãng phí NPL
- Mua NPL với tỷ lệ hao hụt ít đi từ 1-2 %, giảm đáng kể chi phí. ( nhất là với các đơn hàng FOB)
- Thấy sớm số lượng và vị trí tồn nguyên liệu, để kịp thời quyết định tăng số lượng sản xuất, tăng doanh thu cho từng đơn hàng cụ thể, tránh lãng phí nguyên liệu đã có.
- Giảm đáng kể công sức, thời gian cho bộ phận nhập xuất NPL thông qua tự động hóa quá trình lưu chuyển thông tin
- Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về ngày có NPL, giúp bộ phận kế hoạch và điều độ đưa hàng vào chuyền được chính xác và kịp thời, tăng năng suất chung cho doanh nghiệp.
- Toàn bộ thông tin về lưu chuyển NPL cho từng PO, Style được chia sẻ tới tất cả các phòng ban liên quan ngay từ khi chúng xuất hiện trong hệ thống.

- Ứng dụng tốt luồng chức năng này, rất khó có thể thiếu gì đó khi đã đưa hàng vào sản xuất.

Các bộ phận, phòng ban tham gia:
Các bộ phận tham gia vào luồng công việc này bao gồm:
- Bộ phận kinh doanh.
- Bộ phận cung ứng NPL
- Bộ phận kỹ thuật , tính toán định mức NPL, tiêu hao
- Bộ phận điều độ sản xuất
- Bộ phận chuẩn bị SX
- Kho Nguyên liệu, phụ liệu
- Lãnh đạo doanh nghiệp, nhà máy, phòng ban

Các phân hệ trong Sewman được sử dụng: SMO, SMS, SMW, SMM

Sơ đồ:

 

 

TTSOFT

Tháng 06 năm 2010

Bài viết liên quan

Minh Trí khai trương nhà máy may mới ở tp Vinh

Ngày 10/10/2013, tại thành phố Vinh, đối tác quan trọng và thân thiết của TTSOFT là công ty Minh Trí đã khai trương nhà máy thứ ba của mình.  Xin chúc mừng các bạn Minh Trí!

xem thêm

Một cách nhìn về quản lý

Ngành Dệt may có ba triệu công nhân. Đầu tư ban đầu cho mỗi công nhân khoảng 2000 USD. Tăng năng suất lao động lên chỉ cần 30% giúp toàn ngành tăng doanh số lên vài tỷ USD/năm trong khi không phải bỏ ra hai tỷ USD tiền đầu tư ban đầu. Đa số các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh hiệu quả vào một lúc nào đó ...

xem thêm

Hướng tới ông “Thượng Đế”

Hỏi để thấy bản chất Trong quản trị, trong công việc hàng ngày, ít khi chúng ta hỏi “làm cái này để làm gì”. Đa phần chúng ta làm theo thói quen. Ai đó đã làm như thế, nay chúng ta làm như thế. Trong quá khứ chúng ta đã làm như thế (và thành công), nay chúng ta vẫn làm như thế (chưa chắc là cần thiết). Một ví ...

xem thêm

Nguyên tắc ứng xử tại công ty Khang Vĩnh Phong Phú

“Mình thế nào thì người khác cũng vậy” .

xem thêm

Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT

Thường được biết tới với cái tên “Lean Manufacturing” hay “Toyota Production System”, chiến lược “Quản trị tinh gọn” là một mô hình, cách thức hoặc một phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả. 

xem thêm

Thấy rồi, có dám dọn không?

 “Nhờ ứng dụng hệ thống CNTT mà năng suất tăng lên 25% chỉ trong vòng ba ngày… “ -  thực tế triển khai LEAN tại nhà máy may Khang Vĩnh Phong Phú

xem thêm

Hệ thống quản lý phòng khám đa khoa - Hemas
26/06/2014
Minh Trí khai trương nhà máy may mới ở tp Vinh
13/10/2013
Luồng quản lý Nguyên Phụ Liệu
25/12/2012
Luồng quản lý Kế hoạch và Điều độ Sản xuất
25/12/2012
Phần mềm loại nào, cho ai? 28/05/2010
Sewman – Nâng cấp tính năng nhập sản phẩm cho đơn hàng 21/10/2010
Sewman – Nâng cấp tính năng phát sinh NPL 23/10/2010
Một cách nhìn về quản lý 31/10/2011
Thấy rồi, có dám dọn không? 15/06/2011
Firebird 2.5 - nổi bật với khả năng kiểm soát giao dịch và hiệu năng cao. 04/10/2010
Hệ quản trị CSDL Firebird : Phiên bản mới 2.5 – 4/10/2010 01/10/2010
Support Wikipedia