Giới thiệuSản phẩmHEMAS Clinic

Quản lý Dược

Phân hệ Nhà thuốc có thể xem là phân hệ phức tạp nhất trong quy trình hoạt động của một phòng khám đa khoa, với các nghiệp vụ như Thu tiền bán thuốc của bệnh nhân, Kiểm kê kho, quản lý xuất nhập tồn kho Dược..

Các thành phần chính của phân hệ

Thành phần chính của phân hệ Nhà thuốc là màn hình quản lý các phiếu, bao gồm: Phiếu thu tiền bán thuốc cho bệnh nhân Dịch vụ, Phiếu ghi nhận tiền cấp thuốc cho bệnh nhân BHYT, Phiếu thu tiền bệnh nhân BHYT đồng chi trả, Phiếu hoàn tiền, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu xuất chuyển kho.

Nếu Phòng khám chọn Bộ phận Nhà thuốc là nơi cuối cùng hoàn tất hồ sơ cho bệnh nhân BHYT thì trong Phân hệ này sẽ có thêm chức năng "Kết toán Chi phí KCB” và chức năng “In mẫu 38BV”.

Chức năng Kết toán Chi phí KCB tổng hợp toàn bộ Dịch vụ và Thuốc mà BN BHYT sử dụng, Tổng chi phí KCB là bao nhiêu, Tiền BN đồng chi trả, số tiền đã thu, chưa thu hoặc cần hoàn lại. Từ đây cũng có thể phát sinh Phiếu thu tiền (chưa thu) hoặc Phiếu hoàn tiền (chưa hoàn) cho bệnh nhân.

Một thành phần cũng khá quan trọng khác của phân hệ này là chức năng theo dõi Xuất-Nhập- Tồn kho thuốc, người quản lý quầy Dược sẽ dễ dàng thấy được ngay quá trình xuất nhập tồn của tất cả các loại thuốc. Thuốc nào đang sắp hết hạn dùng, thuốc nào đang không còn đủ lượng tồn kho tối thiểu theo quy định (để làm yêu cầu nhâp kho ngay),..

Quy trình thao tác

Đối với phiếu thu tiền bán thuốc cho bệnh nhân DV

Phiếu thu này sẽ được phát sinh tự động ngay khi bác sỹ kê toa thuốc và in toa ra cho bệnh nhân. Khi đó sẽ xuất hiện phiếu thu tương ứng trên màn hình Nhà thuốc, với tình trạng “Chưa thu”.

Khi thu tiền, nhân viên quầy Dược mở phiếu, kiểm tra đối chiếu các loại thuốc và số lượng trên phiếu thu với toa bác sỹ in ra cho bệnh nhân, rồi in phiếu và thu tiền. Sau khi thu tiền phiếu sẽ tự chuyển sang tình trạng “Đã thu” và không cho phép sửa hay xóa phiếu. Sau khi đã in phiếu ra thì phần mềm cũng sẽ tự động xuất kho thuốc trừ kho những thuốc vừa bán.

Một số trường hợp cần lập phiếu thủ công thì chọn chức năng Thêm phiếu, nhập các thông tin cần thiết rồi in và thu tiền như trường hợp trên.

Đối với phiếu thu bán thuốc lẻ cho khách vãng lai

Với trường hợp này nhân viên quầy Dược sẽ chủ động tạo phiếu bán thuốc, chọn các loại thuốc cần bán và in ra để thu tiền.

Đối với phiếu ghi nhận cấp phát thuốc cho bệnh nhân BHYT

Đối với phiếu ghi nhận cấp thuốc cho bệnh nhân BHYT thì thực sự không có thu tiền BN như trên phiếu, nhưng vẫn thao tác tương tự như phiếu thu tiền dịch vụ. Và số tiền trên phiếu là dùng để quyết toán với BHYT. Các phiếu ghi nhận cấp thuốc BHYT phải chuyển sang tình trạng “Đã thu” để phần mềm tự động xuất trừ tồn kho thuốc.

Trường hợp tổng chi phí KCB vượt mức quy định của BHYT, hoặc bệnh nhân trái tuyến, thì khi chuyển tình trạng phiếu thu BHYT, phần mềm sẽ tự động phát sinh Phiếu thu vượt ngưỡng (Phiếu thu tiền BN đồng chi trả) để thu tiền của bệnh nhân.

Ở đây nhân viên quầy Dược cũng có thể xem trước ước tính Tổng CP KCB (BHYT) để báo cho bệnh nhân biết, trước khi họ quyết định có mua thuốc hay không (vì liên quan đến tiền BN đồng chi trả)

Thu tiền bệnh nhân BHYT đồng chi trả

Còn gọi là tiền vượt ngưỡng. Tùy theo phòng khám, tiền này có thể thu ngay khi có phát sinh hoặc thu một lần cuối ca khám. Nếu thu ngay, khi hệ thống tự động phát sinh Phiếu vượt ngưỡng, nhân viên quầy Dược kiểm tra, in và thu tiền. Nếu thu vào cuối ca khám thì nghiệp vụ này có trong cửa số "Kết toán Chi phí KCB”, hệ thống cũng tự động phát sinh phiếu thu tiền BN đồng chi trả để in và thu tiền của bệnh nhân.

Hoàn thuốc

Sử dụng khi có sai sót hoặc bệnh nhân đổi ý không muốn mua thuốc nữa sau khi đóng tiền. Để hoàn tiền, nhân viên quầy Dược chọn xem chi tiết phiếu thu bán thuốc, chọn cụ thể thuốc cần hoàn lại hoặc hoàn cả phiếu và chọn lệnh “Hoàn tiền”. Khi đó hệ thống sẽ tự động phát sinh Phiếu hoàn tiền và tự động nhập kho với đầy đủ nội dung. Nhân viên quầy Dược kiểm tra, in phiếu và hoàn tiền cho bệnh nhân.

Đối với BN BHYT khi không nhận thuốc cũng thực hiện hoàn tiền tương tự, nhưng không thực sự trả tiền cho bệnh nhân mà để trừ tiền quyết toán với BHYT.

Khi hoàn tiền cho các phiếu ghi nhận cấp phát thuốc BHYT, phần tiền BN đồng chi trả không tự phát sinh phiếu mà nhân viên quầy Dược phải vào chức năng "Kết toán Chi phí KCB” để thực hiện nghiệp vụ này.

Phiếu Nhập kho Thuốc

Phiếu này dùng vào việc thực hiện nghiệp vụ nhập kho thuốc, khi mua thuốc ở nhà cung cấp về hoặc khi nhập điều chỉnh tồn kho. Chi tiết phiếu nhập kho gồm các thông tin như sau: Ngày nhập, Kho nhập, Tên nhà cung cấp, Tên thuốc, số lượng nhập, đơn giá nhập, Lô nhập, Ngày sản xuất, hạn sử dụng,…

Phiếu Xuất kho Thuốc

Phiếu xuất kho thuốc được phần mềm tự động phát sinh khi có nghiệp vụ bán thuốc cho bệnh nhân dịch vụ, BHYT hay bán lẻ, nhân viên quầy Dược không phải lập phiếu này.

Tuy nhiên, phần mềm cũng hỗ trợ người dùng tự tạo phiếu này để dùng vào các trường hợp như xuất hủy (do thuốc quá date), xuất điều chỉnh kho,…

Phiếu Chuyển kho Thuốc

Phiếu này hỗ trợ cho nghiệp vụ chuyển kho thuốc, ví dụ chuyển kho thuốc từ kho Tổng sang kho quầy, hoặc chuyển thuốc từ kho Bảo hiểm sang kho Dịch vụ,….

Kiểm kê kho

Chức năng này phục vụ cho việc Kiểm kê kho thuốc định kỳ của phòng khám, để đảm bảo số tồn kho thuốc trên phần mềm và trên thực tế là khớp nhau. Việc kiểm kê và điều chỉnh số lượng tồn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện.

Những lợi ích của phân hệ Nhà thuốc

  • Phiếu bán thuốc được phát sinh tự động khi bác sỹ ghi toa, giảm thời gian lập phiếu và đảm bảo chính xác.
  • Khi xuất bán hoặc cấp phát thuốc BHYT, phần mềm tự động lập phiếu xuất kho bán thuốc. Nếu không đủ lượng xuất phần mềm sẽ cảnh báo.
  • Khi hoàn thuốc, phần mềm tự động lập Phiếu nhập kho thuốc, đảm bảo số liệu chính xác giữa Quầy thuốc và kho Dược.
  • Biết được ngay ước tính chi phí KCB để báo cho bệnh nhân trước khi xuất bán / phát thuốc.
  • Tự động tính và phát sinh phiếu thu tiền đồng chi trả của bệnh nhân BHYT.
  • Cuối ngày nhanh chóng xem được báo cáo bán thuốc và số tiền đã thu để kiểm và nộp thủ quỹ.

TTSOFT

Tags: hemas

Liên quan

Xem thêm

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75