Giới thiệuSản phẩmHEMAS Clinic

LABCOM - Module kết nối HEMAS & Máy xét nghiệm

 LABCOM là module mở rộng, làm trung gian giao tiếp giữa Hemas và các máy xét nghiệm. Thông qua LABCOM, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân được truyền thẳng từ máy xét nghiệm vào Hemas mà không phải nhập liệu thủ công.

Các thành phần của LABCOM

LABCOM là một phần mềm trung gian có nhiệm vụ kết nối sang bộ phận điều khiển của máy XN, nhận kết quả, phân tích và ghi vào Cơ Sở Dữ Liệu của Hemas. Kết quả được ghi vào một bảng riêng để người dùng chọn và đưa vào màn hình nhập kết quả xét nghiệm.

LABCOM được cài đặt trên máy tính có gắn dây truyền dữ liệu với máy xét nghiệm. Có thể cài LABCOM trên một máy riêng nhưng thường nên cài chung trên máy có phần mềm Hemas để tiện thao tác.

Nhờ thay thế việc nhập kết quả xét nghiệm thủ công nên LABCOM giúp hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian nhập kết quả. Một phòng khám sau khi sử dụng LABCOM đã rút ngắn thời gian nhập kết quả xét nghiệm mỗi ngày từ 6h xuống còn 1h.

Quy trình hoạt động

Dưới đây là quy trình hoạt động cơ bản của hệ thống có sử dụng LABCOM

1. Phát sinh SID

Khi bệnh nhân đóng tiền thực hiện Cận lâm sàng, phần mềm sẽ phát sinh “số hiệu SID” và in vào Phiếu thu CLS. Số SID này do Phòng khám tự quy định để dễ nhận dạng và không trùng lắp, ví dụ như Ngày/Số thứ tự.

Số hiệu SID sẽ được dùng để nhập vào màn hình Order trên máy xét nghiệm. Đây là mã khóa để LABCOM nhận diện kết quả trả về là của bệnh nhân nào, ca khám nào.

2. Nhập Order vào máy xét nghiệm

Khi nhập Order, nhân viên Phòng xét nghiệm nhập số hiệu SID vào màn hình Order. Có thể nhập thủ công hoặc dùng đầu đọc mã vạch.

Sau đó nhập các thông tin về Loại xét nghiệm, Chỉ tiêu xét nghiệm … như thông thường.

3. Truyền kết quả từ máy xét nghiệm sang LABCOM

Trên máy điều khiển, người dùng chọn Order đã làm xong, chọn truyền dữ liệu. Khi đó kết quả sẽ được chuyển sang LABCOM.

Tại đây LABCOM sẽ xử lý kết quả và ghi vào Cơ Sở Dữ Liệu Hemas.

4. Nhập kết quả vào Hemas

Trên màn hình nhập kết quả xét nghiệm trong Hemas, nhân viên Phòng xét nghiệm chọn lệnh “Lấy kết quả từ máy xét nghiệm”. Phần mềm sẽ liệt kê các kết quả nhận được của bệnh nhân tương ứng, nhân viên kiểm tra danh sách kết quả và chọn lệnh “Nhập kết quả”. Khi đó kết quả xét nghiệm sẽ được cập nhật vào Hemas và hiển thị trên cửa sổ phải của màn hình nhập kết quả.

Bên cạnh đó, Hemas vẫn cho phép chỉnh sửa kết quả hoặc nhập thủ công từ đầu trong trường hợp dữ liệu nhận về bị sai lệch hoặc khi hệ thống có sự cố.

Lợi ích của LABCOM

  • Tiết kiệm thời gian và công sức nhập kết quả xét nghiệm
  • Hạn chế sai sót
  • Có thể kết nối cùng lúc nhiều máy xét nghiệm và đưa kết quả về một cơ sở dữ liệu duy nhất trong Hemas
  • Hỗ trợ kết nối nhiều loại máy xét nghiệm khác nhau (theo chuẩn LIS)

TTSOFT

Tags: hemas

Liên quan

Xem thêm

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75