Giới thiệuSản phẩmHEMAS Clinic

Đăng ký khám và Quản lý bệnh nhân

 Phân hệ này là để dùng cho Bộ phận Tiếp tân thực hiện các nghiệp vụ Đăng ký bệnh nhân khám bệnh, Quản lý danh sách bệnh nhân đã và đang khám, Xem lại và in ấn hồ sơ bệnh án cũ...

Các thành phần chính

Lưới quản lý danh sách bệnh nhân: Hiển thị danh sách bệnh nhân đã và đang khám ở Phòng khám. Thông tin hiển thị gồm tên tuổi bệnh nhân, ngày giờ đăng ký khám, tình trạng ca khám, có BHYT hay thông thường, khám ở phòng số mấy...

Công cụ lọc: Bộ lọc dùng để chọn lọc hiển thị danh sách bệnh nhân trên lưới theo ngày, theo tháng, khoảng thời gian, tình trạng...

Nút Tìm kiếm: Là công cụ tìm kiếm nâng cao giúp nhân viên tiếp tân tìm nhanh bệnh nhân trong CSDL theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Cửa sổ Đăng ký khám bệnh: Dùng để khai báo thông tin bệnh nhân, thông tin thẻ BHYT nếu có, đăng ký Yêu cầu khám bệnh, phân phòng khám,...Trong cửa sổ này cũng có chức năng đăng ký CLS cho bệnh nhân bên ngoài.

Xem lại Bệnh án và CLS: Dùng để tìm và xem lại bệnh án cũ, kết quả CLS cũ của bệnh nhân đã khám ở Phòng khám.

Quy trình thao tác

Đăng ký bệnh nhân mới

Khi bệnh nhân đến khám lần đầu, tiếp tân chọn chức năng “Đăng ký”' để mở cửa sổ Đăng ký khám. Ở đây tiếp tân nhập những thông tin cá nhân của BN gồm Tên, Năm sinh, Địa chỉ,...và chụp hình nếu cần.
Sau đó khai báo thông tin khám bệnh gồm Đối tượng (Dịch vụ, BHYT hay công ty), Thông tin thẻ BHYT (nếu là BN BHYT), Yêu cầu khám bệnh, và phân bệnh nhân vào khám chuyên khoa (phòng) nào.
Sau khi khai báo xong, chọn “Lưu”. Hệ thống sẽ tự động phát sinh Phiếu thu tiền khám để thu ngân thu tiền.

Đăng ký ca khám mới cho bệnh nhân cũ

Khi bệnh nhân cũ tái khám hoặc BN đã từng khám ở Phòng khám rồi, tiếp tân không cần phải nhập lại thông tin cá nhân từ đầu mà chỉ cần tìm tên BN trong CSDL.
Khi tìm được, tên BN nhân sẽ hiển thị trên lưới. Dùng chuột nhấn đúp sẽ mở ra cửa sổ “Đăng ký khám bệnh”, sẽ có tất cả thông tin cá nhân và các lần khám trước đây của bệnh nhân.
Chọn chức năng "Lần khám mới” để khai báo thông tin khám bệnh và hiệu chỉnh thông tin cá nhân nếu có thay đổi. Xong chọn “Lưu”

Đăng ký thực hiện CLS cho bệnh nhân ngoài

Nếu BN bên ngoài hoặc bệnh nhân cũ muốn thực hiện CLS mà không thông qua khâu khám bệnh của bác sĩ Phòng khám thì tiếp tân có thể đăng ký thực hiện CLS cho bệnh nhân ngay tại khâu tiếp tân.
Đầu tiên là khai báo thông tin cá nhân cần thiết và Đối tượng
Sau đó chọn Yêu cầu khám là "Thực hiện CLS”
Nơi vùng hiển thị bên dưới, chọn Tab “Thực hiện cận lâm sàng” và chọn những dịch vụ CLS mà BN muốn làm.
Xong chọn “Lưu“ . Khi đó hệ thống sẽ tự phát sinh Phiếu thu CLS trên màn hình Thu ngân.

Đăng ký khám cho khách hàng công ty

Đối với các khách hàng là công ty, hợp đồng khám bệnh cho nhân viên của họ thì cách đăng ký sẽ làm theo quy trình này.
Đầu tiên là khai báo trước toàn bộ danh sách nhân viên của công ty sẽ khám bệnh. Thông tin khai báo cũng gồm thông tin cá nhân, thông tin thẻ BHYT, hình,...Công việc này được thực hiện trong cửa sổ "Thêm bệnh nhân (công ty)” trong chức năng Đăng ký.
Đến ngày khám, khi nhân viên của công ty đến, BP tiếp tân chỉ cần tìm lại họ tên và chọn đăng ký khám như một bệnh nhân cũ của Phòng khám.

Các chứng năng khác của phân hệ 

Chuyển phòng khám cho bệnh nhân.

Chức này này dùng để chuyển bệnh nhân đang chờ khám từ phòng khám này (vd Phòng khám 1) sang phòng khám khác (vd Phòng khám 3) khi cần (ví dụ để chia tải số lượng bệnh nhân chờ khám ở các phòng).
Để thực hiện, tiếp tân chọn tìm tên BN trong danh sách chờ khám, nhấn đúp chuột để mở màn hình đăng ký khám, trên hộp thoại "Phòng khám”, chọn phòng khám muốn chuyển qua. Xong chọn "Lưu”.

Tìm lại bệnh án cũ

Chức năng này dùng để tìm và xem lại bệnh án của bệnh nhân đã khám ở phòng khám. Có thể xem lại toàn bộ tất cả những bệnh án qua các lần khám, cả thông tin chung và chi tiết như: ngày giờ khám, bác sĩ khám, chẩn đoán, kết quả CLS, chi tiết toa thuốc...Từ đây, cũng có thể in lại bệnh án khi cần.

Tìm lại kết quả CLS

Chức này này dùng để xem lại toàn bộ lịch sử thực hiện CLS của BN như siêu âm, nội soi, X-Quang, Xét nghiệm...Có thể xem thông tin tổng quát theo ngày, nhóm CLS, loại CLS, ...hoặc xem chi tiết kết quả của từng CLS. Riêng kết quả xét nghiệm có thể xem được biểu đồ thay đổi thông số qua các lần xét nghiệm (rất hữu ích đối với BN mãn tính).

Tìm nâng cao

Đây là chức năng dùng cho việc tìm kiếm bất kỳ bệnh nhân nào có tên trong CSDL của Phòng khám. Có thể tìm theo Họ, Tên, ID. Có thể tìm theo kiểu tuyệt đối hoặc gần đúng với thông tin nhập vào.
Chức năng này hữu ích khi CSDL lớn và khi lọc tìm bệnh nhân trên lưới không hiệu quả.

Tự động phát sinh Phiếu thu tiền khám

Đây là chức năng hỗ trợ cho bộ phận thu ngân. Sau khi đăng ký khám, hệ thống sẽ tự động phát sinh phiếu thu tiền trên màn hình của BP Thu ngân. Nhân viên thu ngân không phải mất thời gian lập phiếu thu.

Những lợi ích của phân hệ

Tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân nhanh chóng, đầy đủ: thông tin bệnh nhân, lịch sử khám bệnh, bệnh án, kết quả CLS, toa thuốc.

Khi BN cũ đến khám lại, không phải nhập thông tin cá nhân lại từ đầu

Tự động phát sinh Phiếu thu tiền khám khi đăng ký, tiết kiệm thời gian cho Thu ngân

Chuyển bệnh nhân đang chờ khám từ phòng này qua phòng khác dễ dàng.

Theo dõi được tình trạng tất các ca khám (chờ khám, đã khám xong...) ngay trên màn hình.

TTSOFT

Tags: hemas

Liên quan

Xem thêm

Nhận tin tức mới nhất từ TTSOFT

12/9 Đào Duy Anh, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

(+84.28) 3848-99-75