Trang chủ  |  RSS  |  Đăng nhập  | 
"Thiết thực - Tinh gọn - Hiệu quả" Call: (+84.28) 3848-99-75
Thêm chứng từ khi đang xem sổ kế toán

Trong phần mềm Kế toán 1A, khi đang xem sổ kế toán, để sửa 1 dòng phát sinh trên sổ, thì đơn giản là bấm đôi vào dòng cần sửa, còn nếu muốn bổ sung chứng từ mới?

Thực hiện tất cả các nghiệp vụ tự động trong một chức năng

Yêu cầu 1 của bạn: Tôi đã nhập xong chứng từ, kiểm tra các khai báo cần thiết và muốn phần mềm thực hiện nốt các việc để hoàn tất một kỳ kế toán.

Yêu cầu 2 của bạn: Tôi vừa điều chỉnh 1 phiếu nhập kho vật tư, việc này ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm đã tính trong kỳ, và muốn phần mềm tự tính lại tất cả, từ giá vốn nguyên vật liệu cho tới giá vốn các phiếu xuất thành phẩm.

Tự động xác định tỷ giá ghi sổ và tính lãi/lỗ CLTG phát sinh trong kỳ hạch toán

Hạch toán ngoại tệ là một trong những nghiệp vụ kế toán khá phức tạp, ngay cả trong điều kiện ứng dụng phần mềm, vì các phần mềm kế toán hiện tại chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ bạn lấy tỷ giá hạch toán và cho phép nhập thêm bút toán chênh lệch tỷ giá cùng trong chứng từ. Phần việc phức tạp nhất là xác định tỷ giá ghi sổ, tính chênh lệch tỷ giá và xác định khoản chênh lệch này là Lãi, hay Lỗ – vẫn là công việc thủ công và đòi hỏi các kinh nghiệm, kỹ năng kế toán nhất định.

Để hỗ trợ người dùng giảm bớt các phiền phức khi hạch toán ngoại tệ, phần mềm Kế toán 1A từ phiên bản 2.09 đã được trang bị 2 tính năng:

Thay đổi biểu mẫu in chứng từ, sổ sách và báo cáo trong Kế toán 1A

 Biểu mẫu in chứng từ, sổ sách và báo cáo của phần mềm Kế toán 1A được lưu trữ độc lập với dữ liệu kế toán, với mục đích để người dùng dễ dàng tự chỉnh sửa, hoặc thay đổi.
Người dùng còn có thể tạo và sử dụng đồng thời nhiều bộ biểu mẫu khác nhau (ví dụ các bộ biểu mẫu nội bộ và biểu mẫu theo các Chế độ kế toán: QĐ48, QĐ15 …), và nhất là có thể dùng chung một bộ biểu mẫu cho nhiều công ty, rất thuận tiện trong trường hợp làm kế toán cho nhiều đơn vị

Phương pháp khấu hao nhanh trong Kế toán 1A

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần được quy định trong QĐ206/2003 của Bộ Tài chính. Phương pháp này còn được gọi là "khấu hao nhanh" hay "khấu hao theo giá trị còn lại".
Khi áp dụng khấu hao theo số dư giảm dần, thì mỗi năm cần phải xem xét lại mức khấu hao, nếu mức khấu hao nhanh theo giá trị còn lại nhỏ hơn mức khấu hao bình quân, thì từ năm đó trở đi, tài sản trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng. 

Trang trước 1 2 Trang:
Minh Trí khai trương nhà máy may mới ở tp Vinh

Ngày 10/10/2013, tại thành phố Vinh, đối tác quan trọng và thân thiết của TTSOFT là công ty Minh Trí đã khai trương nhà máy thứ ba của mình.  Xin chúc mừng các bạn Minh Trí!

xem thêm

Một cách nhìn về quản lý

Ngành Dệt may có ba triệu công nhân. Đầu tư ban đầu cho mỗi công nhân khoảng 2000 USD. Tăng năng suất lao động lên chỉ cần 30% giúp toàn ngành tăng doanh số lên vài tỷ USD/năm trong khi không phải bỏ ra hai tỷ USD tiền đầu tư ban đầu. Đa số các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh hiệu quả vào một lúc nào đó ...

xem thêm

Hướng tới ông “Thượng Đế”

Hỏi để thấy bản chất Trong quản trị, trong công việc hàng ngày, ít khi chúng ta hỏi “làm cái này để làm gì”. Đa phần chúng ta làm theo thói quen. Ai đó đã làm như thế, nay chúng ta làm như thế. Trong quá khứ chúng ta đã làm như thế (và thành công), nay chúng ta vẫn làm như thế (chưa chắc là cần thiết). Một ví ...

xem thêm

Nguyên tắc ứng xử tại công ty Khang Vĩnh Phong Phú

“Mình thế nào thì người khác cũng vậy” .

xem thêm

Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT

Thường được biết tới với cái tên “Lean Manufacturing” hay “Toyota Production System”, chiến lược “Quản trị tinh gọn” là một mô hình, cách thức hoặc một phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả. 

xem thêm

Thấy rồi, có dám dọn không?

 “Nhờ ứng dụng hệ thống CNTT mà năng suất tăng lên 25% chỉ trong vòng ba ngày… “ -  thực tế triển khai LEAN tại nhà máy may Khang Vĩnh Phong Phú

xem thêm

Hệ thống quản lý phòng khám đa khoa - Hemas
26/06/2014
Minh Trí khai trương nhà máy may mới ở tp Vinh
13/10/2013
Luồng quản lý Nguyên Phụ Liệu
25/12/2012
Luồng quản lý Kế hoạch và Điều độ Sản xuất
25/12/2012
Phần mềm loại nào, cho ai? 28/05/2010
Sewman – Nâng cấp tính năng nhập sản phẩm cho đơn hàng 21/10/2010
Sewman – Nâng cấp tính năng phát sinh NPL 23/10/2010
Một cách nhìn về quản lý 31/10/2011
Thấy rồi, có dám dọn không? 15/06/2011
Firebird 2.5 - nổi bật với khả năng kiểm soát giao dịch và hiệu năng cao. 04/10/2010
Hệ quản trị CSDL Firebird : Phiên bản mới 2.5 – 4/10/2010 01/10/2010
Support Wikipedia